Politikamız

Modül Grup,

 • Tüm süreçlerde sürekli iyileştirmeyi prensip kabul ederek, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerinin ötesine geçen bir anlayış içinde, güvenilir ve aranan firma olmayı,
 • Maliyetleri düşürmek, kârlılığı arttırmak ve müşteri memnuniyeti en üst seviyeye çıkarmak için veri analizi ve somut bilgiye dayalı olarak etkin karar vermeyi, teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi ve uygulamayı,
 • Kalite ve süreç hedeflerimize ulaşmak için iç ve dış meseleleri ve gereklilikleri sürekli tespit etmeyi, riskleri ve fırsatları belirlemeyi ve gerekli faaliyetleri en hızlı ve etkin şekilde başlatmayı,
 • Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede ortaya koyabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vermeyi ve liderliği teşvik ederek hedef birlikteliği oluşturmayı ve kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi,
 • Tedarikçilerimizle güvene ve somut değerlendirmelere dayalı bir işbirliği içinde olmayı,
 • İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, çalışan sağlığını ve iş güvenliğini ön planda tutan örnek bir kuruluş olmayı ve iş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı, kalite politikası olarak belirlemiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız


 • Çalışmaların sürekliliği adına OHSAS 18001 yönetim sisteminin şartlarını sağlayan bir İSG Yönetim Sistemi kurmak,
 • Tüm faaliyetlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere uymak,
 • Tüm çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamak adına eğitmek ve bilinçlendirmek,
 • Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve ziyaretçilerimizin oluşturulan İSG kurallarına uymalarını sağlamak,
 • İşletmelerimizde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek etkenleri önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak,
 • İSG yönetim sisteminin performansını ölçmek ve performansı arttırmak adına çalışmalar yapmak,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda teknolojik gelişmeleri takip etmek ve yatırımlarımızı ona göre yönlendirmek,
 • Tüm süreçlerimize çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin katılımını sağlamak,

Bu doğrultuda işletmelerimizde sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması adına çalışmalarımıza sürekli devam edeceğimizi taahhüt etmekteyiz.


Çevre Politikamız


 • Sektörümüz için çevre ile ilgili oluşturulan tüm yasal mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymak,
 • Tesislerimizden kaynaklanan atıkları kaynağında azaltmaya çalışmak ve mümkün olduğunca geri kazanımını sağlamak,
 • Gelişen teknolojiyi takip edip tesislerimizin verimliliğini en üst seviyede tutarak kayıpları azaltmak,
 • Sürekli iyileştirme çalışmalarımız sonucu doğal kaynak kullanımını minimize etmek,
 • Tüm çalışanlarımızı ve ilişkide olduğumuz tüm şahıs ve şirketleri çevre konusunda bilinçlendirmek,
 • Çevre performansımızı sürekli arttırmak ve yeni yatırımlarımızda da çevresel etkileri göz önünde bulundurmak,

Tüm çalışanlarımızla birlikte bu politikanın gerekliliklerini ve çevresel sorumluluklarımızı yerine getirmek için çalışmalarımıza ve yatırımlarımıza sürekli devam edeceğimizi taahhüt etmekteyiz.


Vizyonumuz


Türkiye ve dünyada ürünlerini müşterilerine sunan yenilikçi, yaratıcı, güvenilir ve tercih edilen çözüm ortağı olmak.


Misyonumuz


Kaynağını insan ve teknolojiden alarak müşteri memnuniyeti için en uygun, dinamik ve pratik çözümleri sunmak.

TOP