Güvenlik

Modul Grup güvenlik konusuna ciddi önem vermektedir. Hiçbir şey bunun önüne geçememektedir. Bu fikrin ışığında tüm kazaların önlenebilir olduğunun ve önlenmesi gerektiğinin bilincinde olduğu için güvenlik prosedürlerini sürekli olarak iyileştirmektedir.

Ayrıca güvenlik konusunda ekip arkadaşlarımıza davranış, düşünce ve tavırlarına yönelik insan hayatının önemi konusu üzerine eğitimler verilmektedir.

Modul Grup, iş kazalarını önlemek için, iş güvenliği risklerinin ve çevresel etkilerinin tanımlanması, raporlanması, analiz edilmesi ve önleyici tedbirlerin alınmasına önem vermektedir.

Herkesin evine sağlıklı ve güvenli bir şekilde gitmesini amaç edinmiştir.

Firmamız insan güvenliğinin yanı sıra çevre güvenliğine de büyük önem vermektedir ve bu doğrultuda gerekli önlemleri almıştır. Çevre ile ilgili mümkün olan her alanda sürekli gelişmeyi sağlamak, çevresel boyutları belirlemek, çevresel etkilerin türlerini ve zararlarını tespit etmek gibi faaliyetlerde bulunmaktadır. Ayrıca kirliliği ve atıkları en aza indirmek ve tehlikeli atıklarımızın çevresel etkisini en aza indirgeyerek olası olumsuz sonuçların önüne geçmektedir.

TOP